Charmander My Pokemon Bro - Fanart

// //
He has fought so many battles, Charmander will always be my poke bro!
Charmander my pokemon bro